Nhà tuyển dụng hàng đầu

DHL (Vietnam)

Website: www.dhl.com.vn

DHL là một phần của tập đoàn hàng đầu thế giới Logistics, Deutsche Post DHL DHL cung cấp dịch vụ tích hợp và các giải pháp phù hợp khách hàng tập trung cho việc quản lý và vận chuyển thư từ, hàng hóa và thông tin.
DHL: Bốn phòng - Một thương hiệu - Một trong những nhà cung cấp - Tất cả các giải pháp của bạn DHL bao gồm bốn sư đoàn. Các phân đoạn này hoạt động dưới sự kiểm soát của trụ sở sư đoàn của riêng mình. Các chức năng quản lý tập đoàn được thực hiện bởi Trung tâm Công ty.

Chúng tôi đã tập trung các dịch vụ nội bộ có hỗ trợ toàn bộ tập đoàn, bao gồm các hoạt động tài chính, CNTT và mua sắm. hợp nhất này cho phép chúng tôi gia tăng tính linh hoạt của việc kinh doanh của chúng tôi, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy nền kinh tế của các lợi ích quy mô và chi phí.

Các nhà tuyển dụng khác

Khảo sát thị trường

Bạn tìm việc trực tuyến như thế nào? (có thể chọn nhiều câu trả lời)
 Tôi không tìm việc trên mạng trực tuyến
 Vào trực tiếp trang web của các công ty
 Sử dụng các công cụ mạng xã hội (ví dụ Twitter, social media groups, etc)
 Sử dụng lưu tìm kiếm/ thông báo việc làm trên các trang web
 Gõ vào công cụ tìm kiếm của các trang web việc làm
 Gõ vào các công cụ tìm kiếm (Google, Yahoo, etc...)

Quảng cáo

Thông tin mới nhất cho người tìm việc

Quy trình lựa chọn và tuyển dụng nhân sự - Phần 1

Lựa chọn nhân sự là quá trình tìm kiếm và xác định đúng người cho đúng với nhu cầu mà tổ chức đang cần. ... Đọc tiếp

AUSTRALIA IMMIGRATION ADVICE - at Dyson and Associates

Australia welcomes overseas business persons who may wish to re-locate to Australia and establish a new business or investment venture here. ... Đọc tiếp

TƯ VẤN ĐỊNH CƯ TẠI ÚC - tại Dyson and Associates

Nước Úc luôn chào đón những nhà kinh doanh ở nước ngoài muốn định cư lại Úc và thành lập doanh nghiệp mới hoặc liên doanh đầu tư tại đây. ... Đọc tiếp