Kết quả tìm kiếm việc làm | Tuyển dụng trực tuyến, tìm kiếm việc làm Trưởng nhóm/Giám sát

Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của bạn:
Chức danh Tên công ty Địa điểm Ngày đăng tuyển
  Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Quốc tế Kim Phong
Hà Nội
02-06-2014
Lưu công việc Tìm kiếm khác